العودة   منتديات حلم العمر > الأقــســـام التقنية > شروحات الفيس بوك وتويتر

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 2013-09-02, 02:05 AM

̶D̶r̶.̶P̶e̶s̶
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
الدولة: غزة
العمر: 23
المشاركات: 4,310
افتراضي اسماء بنات مزخرفة للفيس , القاب بنات مزخرفة روعة 2014

اسماء بنات مزخرفة للفيس , القاب بنات مزخرفة روعة 2014
اسماء بنات مزخرفة للفيس , القاب بنات مزخرفة روعة 2014
اسماء بنات مزخرفة للفيس , القاب بنات مزخرفة روعة 2014


شًـﻤۈخـ ۈﮗلْـﭜ طـﻤۈﺢـ....
ѕσвєя ѕтαя‏....
‏‎سـّﻋۈﮈﭜھ ۈآلْـڤـخـړ لْـﭜآ....
قـﻤړ ړآﮗﭔھ ھﻤړ.....
خـآړچـ آلْـﭥﻏطـﭜھ ڤـﭜ طـړﭜقـ آلْـﭥﺢـلْـﭜھ.....
ﺢـآﭔسـّھ آﭔلْـﭜسـّ ڤـﭜ ﮗﭜسـّ....
لَّيٌّتُّ حّْزَنِّيٌّ مُّجٍّرًّدٌّ دٌّمُّعَّ وّأبّْكّْيٌّهّْ ..
چـآلْـﮗسـّﭜ ۈآلْـﮈﮢـﭜآ ﻋﮗسـّﭜ...
ھﻤسـّ ﭔﮈۈﮢـ لْـﻤسـّ...
آلْـألْـقـآﭔ خـآڝـھ ﭔآلْـﭔﮢـۈﭥآﭥ ۈﭔسـّړۈﻤﮢـسـّﭜھ ﭔﻋطـۈړ ڤـړﮢـسـّﭜھ...
سـّﻋۈﮈﭜھ ﻤآړﮗھ...
ﮈقـ آلْـﭥﺢـﭜھ قـﮈآﻤﮗ سـّﻋۈﮈﭜھ...
ﻋﭔﭜړ ڤـۈقـ آلْـسـّړﭜړ...
سـّﻋۈﮈﭜھ ڎۈقـ ۈآلْـړآسـّ ڤـۈقـ....
ﻤلْـآﮗ ۈﻋﭜۈﮢـﭜ ھلْـآﮗ....
ﻋۈآڝـڤـ ﻤﮢـ آلْـﻋۈآطـڤـ....
ﻤچـﮢـۈﮢـھ ﭔسـّ ﺢـﮢـۈﮢـھ....
ﻤﻏړۈړھ ﭔسـّ ﻤﻋڎۈړھ....
ڎۈقـﭜ ړۈﻤﮢـسـّﭜ....
ﭔﮢـﭥ ﮢـآسـّ ﻤآﭥﮢـﮈآسـّ....
ﭔﮢـﭥ ړچـآلْـ ﻤآﭜھڒھآ چـﭔآلْـ....
ﺢـآﻤلْـھ چـړۈﺢـھآ ﭔړۈﺢـھآ....
خـڝـﻤ آلْـھلْـآلْـ ﻤآﮢـﻋڤـﭜھﮢـآﮗلْـھ ۈﮢـړﻤﭜھ....‏
لْـﻋآﭔھ ﭔسـّ چـڎآﭔھ....‏
ﮢـﮈۈشًـ أﻤ ړﻤۈشًـ...
ﮢـﮈۈشًـھ أﻤ شًـۈشًـھ....
ﺢـلْـآ ۈﮗلْـﭜ ﻏلْـآ....‏
ﭥﺢـﭜآﭥﭜ لْـﻤﮢـ ﮈﻤړ ﺢـﭜآﭥﭜ....
ﻏړﭜﭔھ ڤـﭜ ﮈﮢـﭜآ ﻋچـﭜﭔھ....‏
ﻤشًـآﻋلْـ ۈآلْـﺢـلْـآشًـآﻋلْـ...
ڝـﻏﭜړھ ﭔسـّ خـطـﭜړھ....
ﮈآچـھ ۈﻤﮢـ آلْـﻤﮈړسـّھھآچـھ...
شًـقـآۈھۈﮈلْـﻋقـطـآۈھ....
ﻤڒﭜۈﮢـھ ۈﭔﭜآسـّړ ﻤچـﮢـۈﮢـھ...
ۈلْـﻋ ۈﻤشًـﭜﭥھآ ﮈلْـﻋ....
لْـﭜآلْـﭜ چـآلْـسـّھ لْـﺢـآلْـﭜ...
سـّ +ڝـآلْـﺢـلْـۈھ ﻤآﭥﮢـڝـآﮈ...
ﮈلْـۈﻋھ ۈﮗلْـﻤﭥھآ ﻤړڤـۈﻋھ...
ړآڤـﻋھ ﺢـآچـﭔھآ ۈﻤآﺢـﮈﻋآچـﭔھآ...
سـّآړھ ﮈلْـۈﻋﮧ آلْـﺢـآړھ...
سـّآړھ لْـآړآ ﮗلْـﭔھ آﺢـﻤآړھ...
إﭜﺛآړ ڤـشًـآړ ﭥشًـړﭔ شًـآھﭜ ﺢـآړ...
سـّﭥآړ ۈآلْـﮗلْـ ﻤﮢـﭜ ﻏآړ...
ﻤآﮗلْـھ خـۈخـھ ۈﺢـآسـّھﭔ ﮈۈخـھ...
ھلْـآلْـﭜھ ۈخـطـۈﭥﭜ ﻤلْـﮗﭜھ...
ﭔﮈړﭜھ أﺢـلْــﮯ ڝـﭔﭜھ...
ھلْـآلْـﭜھ ۈﭜآسـّړ ﻏآلْـﭜ ﻋلْـﭜآ....
ړﺢـلْـ ۈﭥړﮗﮢـﭜ ۈﭔآلْـﺢـﭜلْـ ۈﺢـشًـﮢـﭜ...
ﮢـﮈآۈﭜ ﭥچـړﺢـ ۈﭥﮈآۈﭜ...
لْـۈ أﺢـﭔﮢـﭜ شًـآﭔ ﭔچـﮢـۈﮢـ آقـسـّﻤ آﮢـﮢـﭜ لْـﮢـ أخـۈﮢـ...
ﭔﮢـﭥ ڤـلْـھ آلْـﮈﮢـﭜآ ﭔﮈۈﮢـھآ ﻋلْـھ...
ړﭜﻤ ۈخـلْـقـﭜ ﻋظـﭜﻤ...
آﭔړآړ ﭥﺢـﭔ ۈﭥﻏآړ...
آﮢـآ آلْـړﭜﻤ ۈأھۈـﮯ آلْـڒﻋﭜﻤ...
آﻤلْـ ۈﮗلْـﭜ ألْـﻤ...
ﮈلْـآلْـ ۈسـّآﮗﮢـ قـلْـﭔﭜ آلْـھلْـآلْـ...
ﭔﮢـﭥ ألْـﻤﻋ ۈآلْـسـّﻤآ ﭥلْـﻤﻋ...
ڤـﭥﺢـﭜھ ۈﮈلْـﻋ سـّﺢـلْـﭜھ...
شًـآړﭔھ ﭔﭔسـّﭜ ۈﻤﮈلْـﻋھ ﮢـڤـسـّﭜ...
شًـآړﭔھ ﭔﭜړھ ۈﻤڞﭜﻋھ آلْـﮈﭜړھ...
قـﻤړ ۈھﻤۈﻤﭜ قـھړ...
ﻤﭥلْـﺛﻤھ ﭔشًـﻤآﻏ ﭜآسـّړ آلْـقـﺢـطـآﮢـﭜ....
أﭥﻋﭔﮗ ﭔسـّ أﻋچـﭔﮗ...
چـڎآﭔھ ۈﻋﭜۈﮢـﭜ ﻏلْـآﭔھ..
شًـآﭜڤـآﮗ ﺢـړﮗ شًـڤـآﮗ...
قـلْـﭔھآ چـﮢـآﮢـ ۈﮗلْـھآ ﺢـﮢـآﮢـ...
خـطـآﮗ ڞﭜﻋ ﻏلْـآﮗ...
ﻋﮢـڒﭜھ ﭔﻋڒھآ ﻤآﺢـﮈ ﭜھڒھآ...
ﮢـۈﮢـ ۈﻤھړﭜ ﻤلْـﭜۈﮢـ...
ﭔﮢـﭥ شًـﻤړ ﭥﻤشًـﭜ ۈﭥﭥأﻤړ...
ﮈﻤﻋھ ۈآلْـسـّﻤآ لْـھآ لْـﻤﻋھ...
ﮈلْـۈﻋﮧ أﭔۈھآ ﭜﻏآړ ﻤﮢـھآ أخـۈھآ..
أﮢـآ چـﮢـآﮢـ ۈﻋڒۈﭥﭜ قـڝـﻤآﮢـ...
ﮢـۈړھ ۈﻤﮗشًـخـھ قـطـۈﭥھآﭔآلْـﭥﮢـۈړھ...
ﮗلْـﭜ ڎۈقـ ۈڎﭔﺢـﮢـﭜ آلْـشًـۈقـ...

ﭜآسـّﻤﭜﮢـ ۈﻤآﭥﻋړڤـ آلْـلْـﭜﮢـ...
سـّﻋۈﮈﭜھ ۈﮗلْـھآ ﺢـﭜۈﭜھ...
آﮗلْـھ ﭥڤـآﺢـھ ۈﺢـآسـّھ ﭔړآﺢـھ....
ﭥﻋړڤـ ۈآﺢـﮈ ﭜﻋړڤـ ۈآﺢـﮈ ﭜﻋړڤـﮢـﭜ.
ﻤړآﻤ آلْـﭔسـّﻤﮧ لْـﻏﭜړھ إچـړآﻤ ....
.......ۈﺢـﭜﮈﮧ ﮗآلْـقـﻤړ.......
آلْـأﻤﭔړطـۈړﮧ&αмρ;*
أسـّﭜلْـ ﻤآﭥﺢـﭔ آلْـﻏسـّﭜلْـ؟ @
؛؛؛؛لْـؤلْـؤﮧ آلْـقـړآﮢـ؛؛؛؛
ھﻤﭜ ﭔﭜﮈﭜ
ھﮈۈۈۈء آلْــــ ﮗ ــــۈﮢـ

لمشاهدة مزيد من اكثر المواضيع مشاهدة:


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags)
اسماء بنات مزخرفة للفيس


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه للموضوع: اسماء بنات مزخرفة للفيس , القاب بنات مزخرفة روعة 2014
الموضوع
اسماء بنات مزخرفة للفيس , اسماء مستعارة للبنات للفيس مزخرفة 2014
اسماء بنات مزخرفة للفيس , اسامي بنات مزخرفة للفيس بوك 2014 , اسماء بنات مزخرفة روعة 2014
القاب بنات مزخرفة بالانجليزي للفيس بوك 2014 - القاب بنات انجليزيه مزخرفه على الفيس 2014
القاب بنات مزخرفة بالانجليزي 2014 - القاب بنات انجليزيه مزخرفه 2014
اسماء بنات مزخرفة 2015 - القاب للفيس بوك للبنات مزخرفة 2015 -اسماء مستعاره مزخرفه للبنات 2016


الساعة الآن 04:32 AMSEO by FiraSEO v3.2 .
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2015 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0 PL2 diamond
adv helm by : llssll