Default Style التسجيل
منتديات حلم العمر

برودكاست 2015 Broadcast>برودكاست يوم الجمعة 2014 , برودكاست عن يوم الجمعة مزخرفة 2014 , برودكاست مزخرفة ليوم الجمعة 2014
ĵųSţ Â Dŗeâм̝ 04:15 PM 2013-08-25
برودكاست يوم الجمعة 2014 , برودكاست عن يوم الجمعة مزخرفة 2014 , برودكاست مزخرفة ليوم الجمعة 2014
برودكاست يوم الجمعة 2014 , برودكاست عن يوم الجمعة مزخرفة 2014 , برودكاست مزخرفة ليوم الجمعة 2014 برودكاست يوم الجمعة 2014 , برودكاست عن يوم الجمعة مزخرفة 2014 , برودكاست مزخرفة ليوم الجمعة 2014


ٱللۂم أيّقَظٌۂ فُيّ أحًبّ ٱلأوِقَٱتُ إليّك
فُيّذٌكرك وِتُذٌكرۂ ، وِيّسًتُغّفُرك
فُتُغّفُر لۂ . وِيّطٌلبّك فُتُعطٌيّۂ
وِيّسًتُنٌصِرك فُتُنٌصِرۂ وِيّحًبّك
فُتُحًبّۂ وِتُكرمۂ.وِأشّۂدُك أنٌيّ أحًبّۂ
فُيّك فُٱحًفُظٌۂ وِٱحًفُظٌ عليّۂ دُيّنٌۂ.
وِٱسًعدُ قَلبّۂ دُٱئمٱ ، وِبّٱرك لۂ فُيّ جَمعتُۂ.
آميّنٌ يّٱربّ ٱلعٱلميّنٌ

//

جَعل ٱللۂ صِبّٱحً يّوِم ٱلجَمعۂ لكم نٌوِر
وِظٌۂرۂ سًروِوِر
وِعصِرۂ إسًتُبّشّٱر
وِمغّربّۂ غّفُرٱنٌ
وِجَعل لك دُعوِۂ لٱتُردُ
وِوِۂبّك رزقَ لٱيّعدُ
وِفُتُحً لك بّٱبّ فُيّ ٱلجَنٌۂ لٱ يّسًدُ

//

يّٱ منٌ أرجَوِلۂ كل خٌيّر
وِأحًبّۂ فُيّ ٱللۂ لٱغّيّر
ٱللۂم ٱبّعدُ عنٌۂ كل شّر
وِٱسًعدُۂ مدُى ٱلدُۂر
وِيّسًر وِسًۂل لۂ كل أمر
وِٱغّفُر لۂ وِوِٱلدُيّۂ يّوِم ٱلحًشّر
بّٱرك ٱللۂ جَمعك وِسًٱئر أيّٱمك

//

آللہُمَ إنْ فّي آلقبَۆرٌ ٱشخّآصٌ نُحبّہٌم ۈآحَبۆنْآ فّآللہُمَ
نَسآلگ بّگل آسمٌ هَو لگ إنْ تغفْرٌلہُمَ ۈتُنزل عَليّہم
بہٌذه ٱلجَمعہٌ آلشَريُفہٌ ضِيآء فّي قَبۆرهمٌ ۈسِعہٌ
ۈتُؤنسّ ۈحشَتہٌم
آللہُمَ مَتعہٌم بِلذة آلنَظرٌ لۆجہٌگ آلگريّمٌ
ۈحَرمْ ۈجوهہٌمْ عَلىّ آلنٱرٌ..
//

‏​‏​‏​اللہَمَ عَطرَ جَمعَتَہُمَ بَالإيِمَانَ
فَإنَ لَہَمَ فِي قَلبِي مَحَبَة لآيَعلمَ بَہاَ إلاّ سَبَحَانگ

‏​‏​اللّہُمَ برَآئحَـۃ”آلجَنْہ“ بلِغّہُمَ،
و بِبّيآضَ آلوجّہ »
أعِدّهُم «
و بِظّل عرّشِگ أسّگنْہُمَ ‘

و منْ حيّثَ لٱ يحّتسِبُونْ أرّزِقہُمَ . .

• جُمّعَہ عطِرّه بِذگرَ آللّہ.

//

يـآاآربــّ فِيـۓ  يـٌٍوِّمٌ آلجُمعہً 
ۆعْدتَنآ (y) بِقُبۆل ({}) دعۆآتُنآ فِيـہّ <3

{آللـہُمَ =-?أرزقِنــَآ م̷ٱنُرِيدّ
ۆآرزقّ قٍلۆبُنـ<3ـَآ م̷ٱتُرِيدّ
ۆآجَعْلنــَآ لگَ گمْآ تُرِيدّ 
آللـہُمَ قدِرّ لنــَآ ذلِـگ قَبل آنّ
تأذنّلشمِسّآلجُمعہً بِآلمْغيَبّ}

لمشاهدة مزيد من اكثر المواضيع مشاهدة:Up