Default Style التسجيل
منتديات حلم العمر

شروحات الفيس بوك وتويتر>اسماء بنات مزخرفة 2015 - القاب للفيس بوك للبنات مزخرفة 2015 -اسماء مستعاره مزخرفه للبنات 2016
ĵųSţ Â Dŗeâм̝ 02:56 AM 2013-08-10
اسماء بنات مزخرفة 2015 - القاب للفيس بوك للبنات مزخرفة 2015 -اسماء مستعاره مزخرفه للبنات 2016
الصبايا بتدور ع اسماء حلوة لأكونتات الفيس بوك , او اي اسم مستعار تستخدمه في عالم النت
اسم مزخرف وبشكل جديد , ولقب مميز بتتميز فيه عن غيرها من الصبايا ,,
حلم العمر تقدم أروع اسماء البنات المزخرفة للعام الجديد 2015-2016أَنُأَ جّنِأُنُ وُعَزٌوُتٌيِ قٌصًمِأٌنِ...

ڳَلَيُ ذٌوَقُ وُذُبَحًنُيٌ أِلّشِوُقٌ...

يًأٌسُمّيًنُ وّمًأَتّعِرَفُ أُلَلِيًنُ...

سٌعٌۇۈۉدُيّهٌ ۇۈۉڳٌلُهَأٌ حٌيِوٌيَهُ...
أِڳٌلُﮭ تُفٌأَحِهِ وَحٌأًسِﮭ بُرُأًحّهِ....
خٌأُرَجٌ أَلٌتٌغُطِيًهً فِيٌ طّرٌيُقٌ أِلَتُحِلَيَهّ.....

حُأًبِسُهِ أَبِلًيِسَ فٌيُ ڳِيّسَ....

حِأٌمُلَهُ جُرُوّحًهّأً بَرُۇۈۉحًهّأً....

بُنُوُتَهّ وِشِفُأًيُفً تِوَتّهٌ

لُيِتَ حًزٌنُيُ مُجَرِدِ دِمًعَ وًأِبَڳَيُهّ

هَمّسٌ بًدٌوًنً لَمَسً

رٌۇۈۉمِنِسُيًهُ بَعٌطُۇۈۉرّ فَرًنًسٌيُهّ

سٌعٌوًدِيَهِ مَأُرّڳِهِ

دٌقِ أُلِتُحًيُهُ قِدُأِمًڳُ سُ۶ـوِدِيّهً

سًعَوِدٌيٌهُ ذُوٌقُ ۇۈۉأِلَرٌأَسَ فُوًقَ....

مِلِأٌڳّ وِعَيُوّنٌيً هِلًأُڳِ....

مًجًنَۇۈۉنًهِ بَسُ حٌنُوٌنُهُ....

مّغُرًوِرّهٌ بَسّ مِعٌذًوُرُهّ....

ذٌۇۈۉقِيَ رُوٌمَنِسُيٌ....

بّنَتِ رٌجّأَلُ مُأًيٌﮭزٌهًأِ جَبَأٌلّ....

شًمُوِخٌ وُڳِلَيً طُمّوّحٌ....

Sober star....

سٌعِوًدِيّهُ وُأٌلِفَخّرً لٌيِأُ....

قَمَرّ رُأِڳِبٌهِ هًمَرُ.....

خّصُمّ أُلُهَلًأٌلِ مّأَنًعّفًيُﮭ نَأِڳَلّﮭ وّنّرَمٌيَﮭ....

لٌعَأُبًهَ بِسُ جِذًأٌبٌهِ....

حِلُأٌ وَڳَلٌيِ غٌلًأٌ....

تُحًيّأٌتِيّ لُمٌنّ دٌمِرَ حِيَأٌتًيّ....

غٌرُيُبَهً فٌيً دِنّيَأً عَجِيَبَهِ....

دِأَجًهً وٌمّنٌ أٌلًمَدَرُسِهَ هّأًجُهَ

وِلَعّ وًمُشَيِتَهًأِ دّلَعٌ....

لًيَأٌلًيً جَأٌلِسًهُ لّحّأًلّيّ...

سّ صُ أٌلَحٌلًوَهّ مِأَتًنَصّأَدً...

دِلَوِ۶ـهِ وِڳَلِمُتُهٌأُ مٌرٌفَۇۈۉ۶ـهً...

رِأِفُ۶ـهَ حًأٌجُبّهِأِ وًمٌأِحّدُ عٌأٌجِبَهُأً...

سّأٌرًهَ دّلّوُعٌة أُلّحّأًرِهٌ...

سّأَرّهِ لٌأٌرُأِ ڳٌلَبَهً أًحٌمٌأِرَهٌ...

أًيّثَأُرً فِشَأٌرِ تًشًرِبَ شُأُهٌيُ حُأُرِ...

سٌتُأٌرُ وُأٌلِڳَلِ مًنِيّ غَأًرٌ...

مّأٌڳُلّهً خَۇۈۉخًهً وٌحَأَسّهً بٌدّوًخّهُ...

هٌلَأُلَيّهَ وُخًطًوُتّيِ مُلُڳِيِهً...

رِحٌلُ ۇۈۉتَرّڳِنِيٌ ۇۈۉبًأَلّحًيَلً وَحٌشّنِيً...

لَوٌ أَحًبَنِيٌ شِأٌبِ بُجُنّوًنَ أُقّسُمِ أٌنًنُيٌ لًنً أٌخِۇۈۉنَ...

بّنِتً فٌلُهِ أًلِدِنُيَأُ بًدٌوَنِهُأَ ۶ـلًهِ...

رُيُمّ وِخّلٌقًيَ عًظُيِمٌ...

أَبِرُأِرً تٌحًبِ وًتِغَأٌرَ...

أَمِلُ ۇۈۉڳّلًيً أُلِمُ...

بّنّتِ أَلٌمٌعٌ وِأًلَسّمِأٌ تُلَمًعٌ...

شُأِرٌبَهّ بًبًسّيُ وُمًدٌلَعُهّ نَفّسٌيُ...

شُأُرَبُهٌ بّيِرُهُ وًمَضِيٌعَهُ أِلًدَيِرُﮭ...

قَمًرِ وّهًمّۇۈۉمُيِ قّهٌرَ...

أِتّعَبِڳٌ بِسٌ أٌعِجًبَڳُ...

جّذٌأِبٌﮭ وٌعُيٌوَنُيِ غِلِأٌبٌهّ..

قَلَبَهّأَ جٌنِأًنُ وّڳٌلِهَأَ حِنُأَنٌ...

خًطُأُڳِ ضّيِ۶ـ غّلًأِڳُ...

عًنًزٌيّهَ بّعِزِهّأٌ مٌأِحٌدَ يٌهٌزِهٌأِ...

نَوّنِ وِمٌهًرَيً مّلّيُوِنُ...

بًنٌتُ شًمُرَ تًمًشُيُ وُتُتِأٌمِرُ...

دُمِعِهّ وَأِلِسّمّأٌ لًهِأُ لُمُعٌهَ...

دّلِوَعُة أُبِوًهُأِ يَغًأَرِ مِنُهِأُ أُخّوُهَأُ..


تّعًرًفِ ۇۈۉأِحِدِ يُعًرّفُ ۇۈۉأَحٌدّ يٌعَرٌفِنًيِ.

مٌرٌأُمٌ أُلَبّسٌمٌة لًغًيِرٌهّ أًجُرًأِمَ ....

.......وّحّيٌدّة ڳٌأَلٌقّمّرِ.......

أَلًأٌمّبِرِطّوّرٌة&*

أًسّيٌلً مَأًتُحًبّ أًلّغًسُيَلُ؟ @

للمزيد من الاسماء المميزة باللغة الانجليزية حمل من هُنا

لمشاهدة مزيد من اكثر المواضيع مشاهدة:Up